Servicii >> Asistenta tehnica


Ce este asistenta tehnica?

     Asistenta tehnica presupune in general supervizarea executiei unei constructii, permanent sau in momente cheie, constatarea greselilor sau erorilor de executie si propunerea de solutii de remediere, pentru a mentine gradul de siguranta dorit.
     Activitatea de asistenta tehnica poate fi asigurata atat de proiectantul constructiei cat si de diriginti de santier. Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului este complet diferită de asistenta tehnica pentru supervizare si nu poate fi inclusa in acelasi cod CPV. Ceea ce se numeste asistenta tehnica din partea proiectantului se refera, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, la art. 22.
          lit. e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
          lit. f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe aantier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati la cererea investitorului.

     Activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului vizeaza, aşadar, nu numai verificarea modului in care constructorul executa investitia, ci si verificarea, reproiectarea si corectarea defectelor/greselilor de proiectare constatate, fiind o ultima etapa a proiectarii. Asistenta tehnica pentru supervizare este realizata de diriginti de santier.
     Fazele proiectarii nu au limite distincte, in sensul ca, in timpul asistentei tehnice proiectantul va desfasura, in functie de necesitati, de modificarile/actualizarile ce se impun, si activitate de proiectare, desi aceasta ar tine, in mod normal, de o faza anterioara, finalizata in momentul inceperii lucrarilor de executie.
     In economia unui contract de proiectare, aceasta faza (asistenta tehnica) reprezinta mai putin de 5% din bugetul proiectarii, fiind calculata ca element al etapei de proiectare.
     Nu trebuie ignorat faptul ca, in general, contractele de proiectare includ, ca obligatie a proiectatului, asigurarea de asistenta tehnica, fara ca aceasta sa fie cuantificata separat in oferta financiara.
      Avand în vedere aceste aspecte, practic, singurul operator economic care ar fi putut realiza contractul de asistenta – asumandu-si si toata responsabilitatea pentru proiectul realizat, este proiectantul general, in cadrul contractului initial incheiat cu acesta trebuind sa fie inclusa si valoarea asistentei tehnice a proiectantului.
     Asistenta tehnica presupune:

  • Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de executie existente;
  • Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora da catre verificatorii atestati de proiecte;
  • Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii atestati, executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;
  • Participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in Constructii Timis in cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie;
  • Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;
  • Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei lucrarilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii acestora;
  • Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de antreprenori;
  • Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor.

      Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea proiectului initial vor avea in vedere incadrarea in bugetul prevazut de catre autoritatea contractanta in contractele incheiate (contractul de finantare, contractele de lucrari, contractele de servicii, contractele de furnizare, inclusiv cel ce vizeaza prezentul caiet de sarcini).
      Pentru contractele de lucrari si achizitii echipamente care urmeaza a fi supuse procedurilor de achizitie publica se va asigura asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurilor prin raspunsuri la solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati daca sunt strans legate de obiectul prezentului contract si specifice proiectantului (domeniu tehnic)
      Participarea Proiectantului la elaborarea cartii tehnice a constructiei prin punerea la dispozitia Antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare intocmite pe parcursul executie lucrarilor