Articole >>Importanta evitarii neregularitatilor structurale in plan si in elevatie

Importanta evitarii neregularitatilor structurale in plan si in elevatie

O conformare structurala corecta se concretizeaza în următoarele performanţe din partea proiectantului:
• scurtarea termenelor de proiectare si de executie;
• alegerea unei structuri constructive performante;
• soluţii care conduc la reducerea costului total al constructei.

A. Regularitatea in elevatie
Trebuie evitate urmatoarele tipuri de neregularitati in elevatie:
Retrageri mari (nu sunt permise retrageri mai mari decat 20% din dimensiunea nivelului inferior);

Dispunerea la un anumit nivel de planşee decalate pe verticala;
Rezemări indirecte (retragerile, dacă există, trebuie făcute în dreptul elementelor verticale);
Variaţii bruşte de rigiditate sau rezistenţă a structurii in elevaţie;

Intreruperea pereților de beton la un anumit nivel și translatarea în altă poziție fie în același plan fie într-un plan diferit.

Nerespectarea condițiilor de regularitate în elevație presupune reducerea factorului de comportare q cu 20% și, în consecință, majorarea forțelor seismice de proiectare.Acest lucru conduce implicit la cresterea costului total al constructiei.

B. Regularitatea in plan
Pentru un răspuns optim la acțiunea seismică structurile trebuie să fie cât mai simetrice în plan în raport cu cele două direcții ortogonale principale.
Simetria se referă la:
forma în plan a structurii;
dimensiunile geometrice ale elementelor structurale verticale;
rigiditatea și rezistența elementelor structurale verticale;
distribuția maselor.
Construcțiile trebuie să aibă forme compacte în plan cu contururi regulate. Retragerile, dacă există, trebuie să fie limitate ca suprafață la 10-15% din aria înfășurătorii poligonale convexe a planșeului, la un anumit nivel.Diafragmele trebuie să aibă rigidități și rezistențe uniforme la fiecare nivel.
Nerespectarea acestor recomandări presupun încadrarea construcției în categoria sistemelor flexibile la torsiune și, în consecință, majorarea forțelor seismice de proiectare. Acest lucru conduce implicit la cresterea costului total al constructiei.

IMAGINILE PREZINTA CATEVA DIN EFECTELE PE CARE NEREGULARITATILE STRUCTURALE LE POT CAUZA CONSTRUCTIILOR